Fjordparken i Drammen

Arkitekt: L2 Arkitekter
Rekkverksentreprenør: EuroWeld AS
Byggherre: Helse Sør-Øst RHF
Hovedentreprenør: AF Anlegg
Byggeår: 2022
Foto: Vaiernett AS

Helse Sør-Øst bygger nytt sykehus i Drammen og det medfører omlegging av infrastruktur og veinett i området. Et av delprosjektene som allerede er tatt i bruk er en ny GS-bru som knytter Fjordparken sammen med Jacob Borchs gate. I rekkverket på brua er det brukt X-TEND vaiernett montert på ramme av I-SYS vaiersystem. Det kan se ut som rekkverket er satt sammen av gjentagende elementer, men brua har en kurve og en bue som krevde tilpasning. EuroWeld utarbeidet en detaljert produksjonsplan for rekkverket og deres endelige bestillingen av X-TEND var på 168 nett fordelt på 53 forskjellige formater.