Hengebru over Sokna

Byggherre: Ringerike kommune
Rekkverksdesign: IKON Norge AS
Entreprenør: IKON Norge AS
Byggeår: 2021
Foto: Vaiernett AS

Ved Veme i Ringerike kommune krysser en mye brukt tursti Sokna. Hengebrua som har tatt turgåerne over elva i mange år trengte vedlikehold og oppgradering i form av nytt dekke og nytt rekkverk. Entreprenøren utviklet et sinnrikt justerbart system som ble montert på den opprinnelige konstruksjonen. I rekkverket er det brukt X-TEND vaiernett montert på ramme av I-SYS vaiersystem.