Hølenviadukten

Design: Sweco
Entreprenør: IKON Norge AS
Byggherre: Bane NOR/Vestby kommune
Byggeår: 2021
Foto: Vaiernett AS

Hølenviadukten på Smaalensbanen ble bygget i 1878 og var i bruk frem til ny togtrasé ble innviet i 2006. I ettertid har Vestby kommune gitt den gamle tog-traseen nytt liv som sykkelsti.

Sommeren 2021 ble den verneverdige Hølenviadukten nyåpnet; denne gang som gang- og sykkelbro. IKON Norge AS har produsert og montert dekke og rekkverk.

I rekkverket er det brukt X-TEND vaiernett spent opp med I-SYS vaiersystem. Resultatet er et sikkert rekkverk som hverken sperrer for utsikten, eller tar oppmerksomheten bort fra den spektakulære brokonstruksjonen.