Trolldalsbekken

Design: Multiconsult
Montør: AMV AS (Askim Mek)
Byggherre: Moss kommune
Byggeår: 2020
Foto: Vaiernett AS

Moss kommune har forvandlet et bortgjemt og forsøplet bekkeløp i Kambo til en liten idyll. Etter en grundig opprenskning er det etablert en gangvei, som delvis består av en rampe i grovt trevirke som er nøye tilpasset terrenget.

Som rekkverksfyll er det brukt X-TEND vaiernett, spent opp i en ramme av komponenter fra I-SYS vaiersystem. Resultatet er en solid fallsikring med høy transparens.